Fyzikálna súťaž

strange-albert-einsteinKaždoročne  v decembri sa stretávajú žiaci z jednotlivých tried na fyzikálnej súťaži.

Dňa 16. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.

O tom, že vedomostná úroveň bola vyrovnaná, svedčí aj  skutočnosť, že na prvom mieste sa umiestnili dvaja žiaci s rovnakým počtom bodov.

1.  miesto: Jozef Burian   III.AP         20b

    Dávid Mikéci  III.CP         20b

2. miesto: Martin Černý  III.DP         19b

3. miesto: Nikolas Marman I.CP        17b

Zúčastneným ďakujeme za preukázané vedomosti a teší nás záujem žiakov   o štúdium  prírodných  vied.

DSCF4232 DSCF4233 DSCF4236