Oslávili sme Európsky deň jazykov

8Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v našej škole, Dopravnej akadémii v Žiline,  uskutočnil dňa 26.09.2013 vedomostný kvíz pre študentov anglického jazyka s názvom „Anglicky hovoriace krajiny“. Svoje vedomosti si preverilo 57 študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch nasledovných kategórií: kategória študijných odborov 1. – 2. ročník a učebných odborov, kategória študijných odborov 3. – 4. ročník a nadstavbových odborov.

Kvíz bol tematicky zameraný na anglicky hovoriace krajiny (Veľká Británia, Írsko, USA, Kanada a Austrália). Aj takouto formou  sme sa snažili našim študentom priblížiť anglický jazyk. Prostredníctvom kvízu si utriedili poznatky o týchto krajinách, o ich histórii, významných osobnostiach a pamiatkach. Rovnaké znenie má i jedna z maturitných tém, a preto  aktívna  účasť pomohla  študentom – maturantom  pri  ich príprave na maturitnú skúšku.

Kvíz pozostával zo štyroch častí, obsahoval otázky s možnosťou výberu odpovede, čítanie s porozumením, počúvanie a cvičenia zamerané na slovnú zásobu. V jeho  závere mali študenti k fotografiám doplniť mená významných osobností a pamiatok.

V tento deň bola taktiež vyhodnotená aj súťaž o najlepšie plagáty, ktoré súviseli s danou témou.  Najoriginálnejšie z nich budú skrášľovať priestory našej školy.

Za priebeh súťaže zodpovedala odborná komisia pod vedením Mgr. I. Kubalovej, Mgr. P. Panákovej a Mgr. M. Ostrochovskej.

Po vyhodnotení  sa na pomyselný stupienok víťazov postavili:

Kategória  študijných odborov 1.- 2. ročník a učebných odborov

Trieda

Meno a priezvisko

Počet bodov

Umiestnenie

II.AU

Patrik Tatarka

113 b

1.

II.DP

Tatiana Frištíková

111 b

2.

II.AM

Adam Miškovčík

107 b

3.

II.AM

Peter Palider

100 b

4.

I.AP

Michal Dadlík

95 b

5.

I.CP

Nikolas Marman

93 b

6.

Kategória študijných odborov 3. – 4. ročník a nadstavbových odborov

Trieda

Meno a priezvisko

Počet bodov

Umiestnenie

III.DP

Richard Verhaar

115 b

1.

IV.AP

Juraj Zicho

112 b

2.

III.DP

Anton Palko

111 b

3.

IV.AP

Lukáš Flak

110 b

4.

IV.CP

Martin Gažúr

108 b

5.

IV.AP

Patrik Kubička

105 b

6.

Súťaž o najlepšie plagáty

Trieda

Meno a priezvisko

Počet bodov

Umiestnenie

IV.AP

Zuzana Remšíková

37 b

1.

III.DP

Radka Valková

31 b

2.

I.AM

Peter Gabaj, Daniel Vranko

20 b

3.

IV.AP

Simona Chupáňová

10 b

4.

I.AP

Kristína Okrutská

7 b

5.

I.BP

Soňa Krčmáriková

7 b

5.

III.DP

Daniela Púčková

7 b

5.

Nielen víťazom, ale aj všetkým ostatným súťažiacim blahoželáme. Sme presvedčení o tom, že  aktívna účasť v tejto súťaži u nich  ešte viac upevnila ich záujem o osvojovanie si anglického jazyka.

2 1 3 4 7 6 5 98