Oslávili sme Európsky deň jazykov

8Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v našej škole, Dopravnej akadémii v Žiline,  uskutočnil dňa 26.09.2013 vedomostný kvíz pre študentov anglického jazyka s názvom „Anglicky hovoriace krajiny“. Svoje vedomosti si preverilo 57 študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch nasledovných kategórií: kategória študijných odborov 1. – 2. ročník a učebných odborov, kategória študijných odborov 3. – 4. ročník a nadstavbových odborov. Pokračovať v čítaní „Oslávili sme Európsky deň jazykov“