Návšteva Ústavu celoživotného vzdelávania

logoesolŠtudenti tried III.BP a I.AN, ktorí sa dňa 16.05.2013 zúčastnili exkurzie v Ústave celoživotného vzdelávania, mali možnosť vypočuť si prezentáciu a základné informácie o prípravných kurzoch na skúšky FCE, CAE a BEC Vantage.

Na základe certifikátu Cambridge ESOL Centre Examination je Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline AUTORIZOVANÝM CENTROM PRE CAMBRIDGE JAZYKOVÉ SKÚŠKY s právom skúšať vlastných študentov aj externých záujemcov o Cambridge certifikáty. Zabezpečuje prípravu na skúšku FCE, CAE a BEC Vantage a tiež realizuje aj skúšky na týchto úrovniach, ktoré sú okrem iného uznané ako náhrada za maturitu.

Univerzita Cambridge si v roku 2011 vytvorila novú sieť certifikačných centier, pričom Žilinská univerzita prostredníctvom Ústavu celoživotného vzdelávania je jedinou univerzitou na Slovensku s týmto statusom. Zabezpečuje tiež prípravu na skúšky v podobe intenzívnych prípravných kurzov.

Súčasťou prednášky bola aj vyučovacia hodina vedená odborným lektorom v anglickom jazyku. Počas nej mali žiaci možnosť precvičiť si používanie anglického jazyka v konverzácii a zároveň si mohli navzájom porovnať jazykové znalosti. Ocenili vtipnosť a pohotovosť, s akou lektor reagoval na ich podnety. Na záver žiaci získali od prednášajúcich letáčiky s informáciami o jednotlivých prípravných kurzoch, ktoré budú prebiehať v nasledujúcom školskom roku.

Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s možnosťami rozširujúceho štúdia anglického jazyka a absolvovania skúšok na jednotlivých jazykových úrovniach. Vyučovacia hodina pod vedením odborného lektora obohatila výučbu anglického jazyka a bola motiváciou pre žiakov v pokračovaní ich štúdia a zlepšení študijných výsledkov.

Mgr. Miroslava Ostrochovská

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA