Ocenenie sv. Gorazda

3Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje prácu pedagógov a osobností, ktorí sa výrazne podieľali na rozvoji doma a v zahraničí medailami a ďakovnými listami svätého Gorazda.

Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si dňa 25.marca 2013 prevzalo 81 pedagógov z celého Slovenska medaily a ďakovné listy sv. Gorazda. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave. ( http://www.minedu.sk/ocenenie-sv-gorazda-ziskalo-81-pedagogov/ ) Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda – veľká medaila, malá medaila a ďakovný list – sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ocenenia sú vyslovením úcty a poďakovania za ich celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky.

6 4 5 3 2 1

Medzi ocenenými bol aj riaditeľ Dopravnej akadémie v Žiline, Ing. Rudolf Michalec, ktorý bol ocenený malou medailou svätého Gorazda.