Dohoda o vzájomnej spolupráci

IMG_0010Dňa 18.09.2013 Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ Dopravnej akadémie v ŽilineIng. Milan Chylik, riaditeľ Integrovanej strednej školy automobilovej v Brne podpísali „Dohodu o vzájomnej spolupráci.“ Jej zámerom je posilnenie a podpora spolupráce v oblasti výchovno – vzdelávacieho procesu i mimoškolských aktivít (oblasť kultúry, športu, výmenných stáží a iných aktivít, ktoré si partneri dohodnú). Pokračovať v čítaní „Dohoda o vzájomnej spolupráci“

Pracovné stretnutie

20130918_085951V dňoch 17.09. a 18.09.2013 sa konalo pracovné stretnutie riaditeľov a zástupcov pilotných stredných škôl ( Dopravná akadémia Žilina, SOŠ automobilová Košice, SOŠ automobilová Trnava) v rámci projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ na pôde Integrovanej strednej školy automobilovej v Brne. Za Dopravnú akadémiu v Žiline sa stretnutia zúčastnili riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec a zástupca pre odborné predmety a praktické vyučovanie Ing. Mária Vítová, PhD. Pokračovať v čítaní „Pracovné stretnutie“

Ocenenie sv. Gorazda

3Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje prácu pedagógov a osobností, ktorí sa výrazne podieľali na rozvoji doma a v zahraničí medailami a ďakovnými listami svätého Gorazda.

Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si dňa 25.marca 2013 prevzalo 81 pedagógov z celého Slovenska medaily a ďakovné listy sv. Gorazda. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave. ( http://www.minedu.sk/ocenenie-sv-gorazda-ziskalo-81-pedagogov/ ) Pokračovať v čítaní „Ocenenie sv. Gorazda“

Stretnutie výchovných poradcov

Ing. Rudolf Michalec, Milan Hrušla a Mgr. Anna MedviďováDňa 5. februára 2013 sa v jednej z najmodernejších tried v škole uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov ZŠ.  K profesionálnej prezentácii školy pomocou IKT prispela elektronická katedra, dataprojektor spolu s ineraktívnou tabuľou. Pokračovať v čítaní „Stretnutie výchovných poradcov“