Deň otvorených dverí 10/2022

Dňa 24. 10. 2022 sa bude konať v Strednej odbornej škole dopravnej, Rosinská 3126/2, v Žiline

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

na ktorý srdečne pozývame výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ.

v čase od 09:00 do 15:00 hod.

Program:

  1. 1. Otvorenie, prezentácia
  2. 2. Informácia o študijných a učebných odborov v školskom roku 2023/2024
  3. 3. Prezentácia duálneho programu SCANIA (na školskom cvičisku vystavený najnovší ťahač).
    EDULAB – prezentácia najmodernejších automobilových technológií používaných vo firme Škoda, (na školskom cvičisku vystavený prezentačný náves).
  4. 4. Informácie o profile absolventa SOŠ dopravnej v Žiline
  5. 5. Rozhovory so študentmi jednotlivých odborov
  6. 6. Prehliadka školy, odborných učební, telocvične a školského internátu
  7. 7. Prehliadka Školských dielní, Košická 2, Žilina

Tešíme sa na Vašu účasť !

Autobusové spojenie:

MHD č. 26 (vystúpiť na zastávke Zvolenská – pred školou)

MHD smer Vlčince – zastávka Matica slovenská a pokračovať pešo cca. 5 min. smerom k Rosinskej ceste Prímestský spoj z autobusového nástupišťa č.5 – smer Rosina, Višňové, vystúpiť na zastávke Zvolenská – pred školou