Deň otvorených dverí 02/2024

Dňa 08. 02. 2024 sa bude konať v Strednej odbornej škole dopravnej, Rosinská 3126/2 v Žiline

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

na ktorý srdečne pozývame výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ

v čase od 09:00 do 14:30 hod.

Program:

  1. 1. Otvorenie, prezentácia
  2. 2. Informácia o študijných a učebných odboroch v školskom roku 2024/2025
  3. 3. Prezentácia duálneho programu SCANIA s.r.o.
  4. 4. Informácie o profile absolventov SOŠ dopravnej v Žiline
  5. 5. Rozhovory so študentami jednotlivých odborov
  6. 6. Prehliadka školy, odborných učební, telocvične a školského internátu
  7. 7. Prehliadka Školských dielní, Košická 2, Žilina

Tešíme sa na Vašu účasť !

Autobusové spojenie:

MHD č. 26 vystúpiť na zastávke Zvolenská – pred školou

MHD smer Vlčince – zastávka Matica slovenská a pokračovať pešo cca 5 min. smerom k Rosinskej ceste

Prímestský spoj z autobusového nástupišťa č.5 – smer Rosina, Višňové, vystúpiť na zastávke Zvolenská – pred školou