Slávnostné ukončenie maturitných skúšok na Dopravnej akadémii v Žiline

DSCF3237V dňoch od 20. do 23. mája 2013 sa študenti našej školy snažili prezentovať svoje vedomosti na maturitnej skúške, na ktorú sa prihlásilo 147 študentov. Ústnej časti sa však zúčastnilo iba 145, pretože dvom študentom sa nepodarilo úspešne ukončiť štvrtý ročník štúdia.

Niektorým sa maturitná skúška podarila lepšie, iným nevyšlo všetko podľa ich predstáv. Úspešných bolo 142 študentov. Tí, ktorí dosiahli najlepšie výsledky na maturitnej skúške boli ocenení a odmenení dňa 24.mája 2013 na slávnostnom vyhodnotení a prevzali si maturitné vysvedčenie spolu s vecným darom z rúk  predsedníčky školskej maturitnej komisie Ing. Mgr. Ľubice Englártovej  a  riaditeľa školy Ing. Rudolfa Michalca.DSCN0927 DSCN0932DSCF3236

Maturitným vysvedčením so samými jednotkami sa môžu pochváliť absolventi:

  • Zuzana Máliková zo IV.AP triedy
  • Lukáš Holaza zo IV.BP triedy
  • Martin Gloser zo IV.CP triedy
  • Miroslav Dančík zo IV.AM triedy

 DSCN0946

Výborné výsledky dosiahli aj absolventi:

 • Jana Rapaňová zo IV.AP triedy
 • Michaela Bičanovská, Michaela Kozáková, Peter Mihálik zo IV.BP triedy
 • Maroš Haluška zo IV.CP triedy
 • Martin Komolík zo IV.AM triedy

 DSCN0944

Medzi ďalšími ocenenými boli absolventi:

 • zo IV.AP triedy Filip Vonš
 • zo IV.BP triedy Matej Bežo, David Gavaler, Dominika Klundová, Natália Pialová, Soňa Ševčíková,
 • zo IV.CP Jašáková Lenka a Lucia Makúchová
 • z II.AN triedy Martin Krško
 •  zo IV.AM triedy Patrik Buchta a Matej Kubiš

 DSCN0941 DSCN0942

Pochvalu od vedenia školy dostali aj títo absolventi:

 • Iveta Hrošová a Matej Sozanský zo IV.AP triedy
 • Alžbeta Pastierčinová zo IV.BP triedy
 • Maroš Kostelný zo IV.AM triedy

 DSCN0939

Všetkým absolventom, ktorí vynaložili maximálne úsilie a získali maturitné vysvedčenie, vedenie školy blahoželá a praje veľa osobných úspechov, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov počas štúdia na vysokých školách alebo v budúcom zamestnaní.

Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Mária Sabová poďakovala v mene vedenia školy triednym učiteľom Ing. Valentovej, Mgr. Majchrákovej, Mgr. Kovárovej, Ing. Slezákovi, Mgr. Ujháziovej a Ing. Rezníčkovej slovami:

„Nič nie je krajšie ako rozdávať poznanie a večné pravdy.

Nič nie je krajšie ako učiť schopnosti rozumieť iným.

Nič nie je krajšie ako viesť mladých v znamení dobra, krásy a lásky.“

 DSCN0949DSCF3286

Mgr. Mária Sabová poďakovala aj predsedníčke školskej maturitnej komisie za vytvorenie príjemnej pracovnej atmosféry počas celých maturitných skúšok.

Riaditeľ dopravnej akadémie vyslovil uznanie a vďaku všetkým pedagógom za ich prácu, trpezlivosť, obetavosť pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.