Young Car Mechanic

Motto tohtoročnej súťaže Young Car Mechanic: 

Vezmi to do svojich rúk!
Zapoj sa a staň sa víťazom.
Young Car Mechanic

Prestížna medzinárodná súťaž z dielne Inter Cars

V dňoch od 01. 02. do  06. 02.2023 sa prihlásilo 102 našich žiakov zo študijných odborov mechanik elektrotechnik a autotronik do  súťaže Young Car Mechanic.
V dňoch od 06. 02. do  10. 03.2023 naši študenti už zúčastňujú prvého teoretického kola súťaže Young Car Mechanic, ktorej školským koordinátorom sú: Ing Matej Kubiš, PhD a Ing. Mgr. Roman Pšanecký.
Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl.  Hlavným cieľom súťaže je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy.
Young Car Mechanic má celoeurópske zameranie nájsť a oceniť mladé talenty súťažnou formou v oblasti mechaniky a servisu motorových vozidiel.
Do súťaže v tomto roku 2023 je zapojených 262 škôl, 3200 študentov z 10 krajín, z Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Chorvátska a Slovenska.

Držíme palce všetkým naším účastníkom súťaže.

Prevzaté a spracované podľa:

Zdroj: https://www.youngcarmechanic.sk/