Ideme do 2. kola . . . Young Car Mechanic . . . je to aj naša cesta za víťazstvom

Young Car Mechanic

Ideme do 2. kola . . .

Motto tohtoročnej súťaže Young Car Mechanic: Vezmi to do svojich rúk!

Zapoj sa a staň sa víťazom.

Young Car Mechanic

Prestížna medzinárodná súťaž z dielne Inter Cars

V dňoch od 06. 02. do  10. 03.2023 sa naši študenti SOŠD Žilina, zúčastnili prvého teoretického kola súťaže Young Car Mechanic, ktorej školskými koordinátormi sú: Ing Matej Kubiš, PhD. a Ing. Mgr. Roman Pšanecký.

Do súťaže sa celkovo nakoniec prihlásilo až 132 našich študentov zo študijných odborov mechanik elektrotechnik a autotronik.

Informácia od organizátora

Young Car Mechanic 2023 – vyhodnotenie

Prvé kolo súťaže Young Car Mechanic 2023 je úspešne vyhodnotené.

Veľmi sa tešíme Vášmu záujmu o túto súťaž a ďakujeme, že ste ju svojou účasťou tento rok podporili. Pre nás je to skvelá spätná väzba, ktorá nás motivuje, aby sme túto súťaž pre Vás stále vylepšovali. Spracovanie výsledkov prebehlo bezproblémovo a prinášame Vám pár štatistických údajov, aby ste vedeli proti akej konkurencii ste Vy a Vaši študenti stáli.

Mali sme:

  • 32 zapojených stredných odborných škôl,
  • 964 registrovaných účastníkov,
  • 390 úspešných riešiteľov a z toho
  • 80 úspešných riešiteľov, ktorí postupujú do druhého kola.

Za úspešného riešiteľa bol považovaný každý účastník, ktorý vo vyhradenom termíne a čase dosiahol v teoretickom teste viac ako 50%. Takýchto riešiteľov bolo 390. Na základe počtu úspešných riešiteľov a ich priemerného bodového skóre sme následne určili počet postupových miest do druhého kola pre každú úspešnú školu.

V priloženom PDF súbore si pozrite, koľko postupových miest pripadá pre Vašu školu. Tiež sú tam informácie o tom, na akom mieste a v akom čase sa Vaša škola zúčastní druhého kola. Na základe počtu postupových miest a výsledkov úspešnosti študentov, ktoré máte k dispozícii v systéme, určte študenta alebo študentov, ktorí sa zúčastnia druhého kola. Odporúčame vybrať najúspešnejších riešiteľov.

Druhé kolá, ktoré budú prebiehať formou praktickej skúšky, sa tento rok budú konať v priebehu 2 termínov v dvoch mestách:

  • 19.4 a 20.4.2023 v Bratislave: Súkromná stredná odborná škola automobilová, Jána Jonáša 5, Devínska Nová Ves,
  • 26.4. a 27.4.2023 v Košiciach: Stredná odborná škola automobilová, Jarmočná 6.

Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl.  Hlavným cieľom súťaže je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy.

Young Car Mechanic má celoeurópske zameranie nájsť a oceniť mladé talenty súťažnou formou v oblasti mechaniky a servisu motorových vozidiel.

Ideme do 2. kola . . .

Do druhého regionálneho kola súťaže si zabezpečili účasť študenti s najväčším počtom bodov.

Našich študentov druhé kolo súťaže Young Car Mechanic, ktorá bude
v Košiciach,  preverí už aj ich praktickú zručnosť, skúsenosti a šikovnosť. Našu školu v druhom kole súťaže budú reprezentovať študenti: Samuel Bebčák, Mário Bucsanszký, Lukáš Pakos, Marek Gábor, Matúš Hoskovec, Peter Majerčík,  Andrej Minárik, René Vlasák. 

Držíme palce všetkým naším postupujúcim účastníkom v druhom regionálnom kole súťaže.

Prevzaté a spracované podľa:

Zdroj: https://www.youngcarmechanic.sk/