EXKURZIA ŽILINSKÁ UNIVERZITA, KATEDRA CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY

Dňa 17.6.2019 sa žiaci III. AP triedy spolu s pedagogickým dozorom Ing. Monikou Fabiniovou a Ing. Petrou Mihovou zúčastnili odbornej exkurzie na Žilinskej univerzite  v Žiline – Katedra cestnej a mestskej dopravy. Na úvod exkurzie nás privítal  vedúci oddelenia dopravného inžinierstva a dopravnej techniky doc. Ing. Marián Gogola, PhD. a zveril nás do rúk piatich interných doktorandov. Interní doktorandi boli veľmi milí a zhovievaví, za čo im patrí veľká vďaka.

Každý z doktorandov mal pripravenú zaujímavú tému a postupne nás previedli laboratóriami a odbornými učebňami. V odborných učebniach sme mohli vidieť digitálne tachografy,  s ktorými žiaci boli najprv teoreticky oboznámení a následne mohli s nimi pracovať, vyskúšať si simulovať jazdu vozidiel. V ďalšej odbornej učebni sme sa spoznali viaceré počítačové programy, ktoré využíva cestná nákladná doprava. Najzaujímavejší program pre žiakov bol Map and Guide, ktorý umožňuje vodičom napr. plánovať trasy, čerpať povinné bezpečnostné prestávky, zobrazovať itinerár. Žiaci si vyskúšali aj prácu v programe Truck Stow, ktorý umožňuje správne rozloženie nákladu vo vozidle.

V laboratóriách si žiaci mohli vyskúšať ako sa robí emisná kontrola, konkrétne merali zloženie výfukových plynov a merali výkon vozidla. Mohli si vyskúšať ako sa upevňuje materiál, pracovali s račňami, viazacími popruhmi, lanami a inými upevňovacími zariadeniami. Ďalší doktorand mal pripravenú prezentáciu o preprave nebezpečných vecí, videli sme obaly, do ktorých sa balia nebezpečné veci a ako sa označujú obaly a mnohé ďalšie ukážky.

Exkurzia bola poučná, odniesli sme si veľa nových informácií a žiaci si upevnili teoretické poznatky v praxi.