Exkurzia v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

Dňa 30.04. 2019 sa žiaci I.BP a II.BP triedy zúčastnili odbornej exkurzie
 v závode SCHAEFFLER Kysuce, s.r.o. v Kysuckom Novom Meste pod vedením pedagogického dozoru Ing. Petry Mihovej a Mgr. Adriány Pikorovej. Dňa 17.05.2019 závod navštívili aj trieda I.AU a I.AN pod vedením Ing. Chajdákovej a Ing. Hrbáňovej.

Spoločnosť Schaeffler disponuje portfóliom produktov, ktoré patrí k najrozsiahlejším v ložiskovej výrobe a môže pokryť všetky oblasti použitia. Zaoberá sa výrobou presných komponentov a systémov do motorov, prevodoviek a podvozkov, výrobou valivých ložísk a ložiskových jednotiek. Spoločný katalóg štandardných ložísk obsahuje vyše 40 000 typov, ktoré sú dodávané do 60 rôznych oblastí priemyslu.Na Slovensku sa nachádzajú dva výrobné závody Schaeffler Skalica a Schaeffler Kysuce, v ktorých pracuje takmer 10 000 zamestnancov.

V úvode nás oboznámili s históriou pôsobenia spoločnosti na Slovensku, ako aj s bezpečnosťou pri práci a pri presune medzi jednotlivými pracoviskami. Po prezentácii
o spoločnosti sme pod odborným vedením Ing. Kadáša mali možnosť nahliadnuť do výrobných hál a získať informácie z oblastí technológie tvárnenia za studena, kovania, trieskového obrábania, tepelného spracovania, technológie nanášania vrstiev a samotnej montáže, ktorá sa vykonáva najväčšou mierou na zreťazených a automatizovaných výrobných linkách.

Cieľom našej exkurzie bolo získať nové informácie a rozšíriť si teoretické vedomosti z oblasti výroby, kontroly a logistiky danej firmy. Celá exkurzia bola doplnená výkladom cez načúvacie zariadenie.