Odborná exkurzia v termináli kombinovanej dopravy

Dňa 13. mája 2019 sa žiaci I.AN , III.AP a III.BP sa zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o..

Slovenská kombinovaná doprava významným spôsobom modernizuje svoj terminál v Žiline. Terminál, je napojený vlečkou zo stanice Žilina zriaďovacia stanica. Nárast prekládky kontajnerov v Žiline súvisí s výrobou v automobilke Kia Motors Slovakia. Značná časť komponentov od dodávateľov smeruje do Žiliny cez prístav Koper a Terst. Ďalšiu prekládku a tvorbu vlaku predstavujú rozložené automobily pre ruský trh v 40 stopových kontajneroch pre montážny závod v Kaliningrade.

Žiaci absolvovali prehliadku terminálu. Boli oboznámení s prekládkovou technikou: prekladačmi –od firmy Hyper, zabezpečovaním celého technologického procesu.

Žiakom pracovníci spoločnosti umožnili pohľad na prekladisko, na postup pri prichádzajúcich cestných vozidlách, systém zabezpečovania vykládky, nakládky a uskladňovania kontajnerov, manipulačných prác a vytvárania vlakov. Informovali ich o možných druhoch kontajnerov a ich rozmeroch. Umožnili im aj nahliadnuť do vnútra kontajnera.

Vedúci akcie:

Ing. Monika Beňovská

Ing. Petra Mihová