Zážitková hodina v anglickom jazyku 2

Dňa 19. 10. 2018 sa triedy IV.BMIV.AP pod pedagogickým vedením Mgr. Kataríny Kyklošovej a Mgr. Adriány Pikorovej zúčastnili zážitkovej hodiny v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali prehliadku mesta zameranú na maturitnú tému „Moje rodné mesto“ (rovnako ako triedy III.BM a IV.BP dňa 09. 10. 2018).

Týždeň pred prehliadkou žiaci obdržali slovnú zásobu, ktorú sa museli naučiť, aby rozumeli výkladu sprievodkyne, ktorá je zároveň učiteľkou angličtiny. Počas prehliadky museli žiaci vyplňovať pracovné listy. Po skončení prehliadky si zahrali mestskú hru, pri ktorej museli na základe indícií s prvkami „geocathingu“ vylúštiť tajničku.

Žiaci si po prehliadke odnášali nové skúsenosti s inou formou výuky, ktorá sa im veľmi páčila a bola pre nich zaujímavá. Táto zážitková hodina podporila rozvíjanie ich predstavivosti a hravou formou im bola priblížená história mesta, historické udalosti a osobnosti, ktoré v meste žili.