Global Money Week – Svetový týždeň financií

Tento kalendárny rok pripadla finančná aktivita na týždeň od 25. 03. 2019 do 31. 03. 2019. Global Money Week sa zúčastňuje 169 krajín sveta, 32 000 000 detí a študentov.

Cieľom aktivít na Slovensku jespájať deti, mladých ľudí, dospelých a seniorov v aktivitách, ktoré im pomôžu budovať finančnú budúcnosť na Slovensku a vo svete, vzájomne diskutovať, hrať sa, tvoriť, čítať a spoločne zdieľať vedomosti, názory, zručnosti a postoje o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach, podporovať mladých ľudí v aktívnom prístupe v komunite a motivovať k filantropii, poskytovať priestor deťom a mladým ľuďom vyjadrovať sa k otázkam týkajúcich sa financií a poskytovať im právo „byť vypočutí“.

V priestoroch našej školy sa každý rok venujeme finančnej gramotnosti, a to nielen na jednotlivých vyučovacích hodinách, ale aj netradičnou aktivitou ako je Global Money Week – Svetový týždeň financií.

V stredu  27. marca 2019 sa v učebni A 110  dopravnej akadémie stretlo 20 študentov prvých ročníkov z tried I.AP (Vôstiková Viktória, Šurina Dominik, Ševčík Matej, Vrábliková Lucia, Hurka Dominik),  I.BP (Gáborová Monika, Rajteková Viktória, Kašariková Viktória, Palková Daniela, Bambuchová Adela),  I.AM (Miháľ Maroš, Sivoň Marek, Záň Samuel, Husárik Dušan, Jankech Matej), I.BM (Ďuriník Denis, Gomola Martin, Hoferica Samuel, Dupkala Peter, Rajčan Jakub), ktorí vytvorili súťažiace tímy.

Pre študentov prvých ročníkov si učiteľky odborných ekonomických predmetov Ing. Jana Kostolná a Ing. Martina Čelková pripravili zaujímavé finančné aktivity o platobnom styku a platobných kartách, bežných účtoch, test o euromene, pexeso.

Aktivita vyvrcholila prezentáciou študentov na nimi vybranú tému:

 • Ako som zarobil(a) svoje prvé peniaze?
 • Aj pri úveroch platí „Čím viac tým lepšie“?
 • Ako budeš finančne vzdelávať svoje deti?
 • Nauč mladších súrodencov a starých rodičov pracovať s internetbankingom.
 • Sám sebe šéfom (prečo dám prednosť vlastnej firme pred zamestnaním).
 • Ako vnímať so zdravým rozumom reklamy na bankové produkty?
 • Rozhodnúť sa je vždy ťažké.
 • Mama Hotel alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov.
 • Posledných pár eur vo vrecku.

.

Najlepšie sa umiestnili tieto súťažiace tímy:

1.miesto:  Dominik Šurina, I.AP, Adela Bambuchová, I. BP, Maroš Miháľ, I.AM, Jakub Rajčan I.BM – Mama Hotel alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov.

2.miesto: Viktória Vôstiková, I.AP, Viktória Kašariková, I.BP, Marek Sivoň, I.AM, Denis Ďurinik, I.BM – Mama Hotel alebo prečo ostávajú tridsiatnici bývať u rodičov.

3. miesto: Matej Ševčík, I. AP, Viktória Rajteková, I.BP, Samuel Záň, I.AM, Peter Dupkala, I.BM – Ako som zarobil svoje prvé peniaze.

Naši prváci boli pre komisiu prekvapením, sršali humorom, kreatívnymi nápadmi a tvorivou atmosférou.

Na dotvorenie atmosféry prinášame názory našich žiakov na túto aktivitu:

 • bolo to výborné, bavili sme sa a chceli by sme viac takýchto akcií
 • naučili sme sa spolupracovať v skupine – tímová práca
 • informácie prospešné pre našu budúcnosť
 • učenie hrou
 • táto akcia má veľký zmysel a malo by sa v tom pokračovať ….

V mesiaci jún sa uskutoční v centrále banky v Slovenskej sporiteľni v Bratislave študentská konferencia, kde budú prezentované najlepšie zrealizované aktivity týždňa Global Money Week.

Za našu školu sme sa rozhodli postúpiť prácu tímu: Matej Ševčík, I. AP, Viktória Rajteková, I.BP, Samuel Záň, I.AM, Peter Dupkala, I.BM – Ako som zarobil svoje prvé peniaze.

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník!

Ing. Jana Kostolná, Ing. Martina Čelková