Deň učiteľov

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“                                  J.A. Komenský.

Ján Amos Komenský bol pedagóg, filozof, teológ, spisovateľ a mysliteľ. Počas svojej životnej púte prešiel aj Slovenskom. Pôsobil v mestách: Skalica, Trnava, Holič, Púchov, Levoča, Prešov, Markušovce.

Bratislavská univerzita nesie jeho meno – Univerzita Komenského (UK).

V školskom internáte máme ubytovaných žiakov, ktorí zložili básničku pre všetkých pedagógov a aj touto cestou si spomenuli na „Deň učiteľov“ – Paulína Capková, Nikola Gomolová, Alex Juriga, Klára Ciesariková.

Učitelia dnes je Váš deň,

preto Vám venujeme túto báseň.

Tento deň patrí Vám,

mužom aj ženám. 

Chceme Vám poďakovať, 

a našu lásku Vám prejavovať. 

Na našich cestách nás sprevádzate, 

s nesmiernou láskou nás vychovávate. 

Vediete nás tou správnou cestou :

s úsmevom, rešpektom a láskou.

Zažijeme s Vami nezabudnuteľné chvíle,

a na vašich hodinách nás veľa toho naučíte. 

Všetkým Vám ďakujeme ! 

 Bc. Janka Kabaštová