AJ NAŠA ŠKOLA MÁ SVOJICH RYTIEROV…

Sobášny palác v Bytči je súčasťou známeho zámockého areálu a patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe. Práve tu, v týchto nádherných priestoroch, sa 27. 10. 2022 uzatvorili brány pre širokú verejnosť, aby sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov zo všetkých stredných škôl Žilinského kraja pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Na ocenenie bolo nominovaných 98 žiakov v 5. kategóriách: mimoriadne študijné výsledky, duálne vzdelávanie, umenie a kultúra, šport, mimoriadny čin ľudskosti.

Nakoniec bolo ocenených 41 žiakov.  Ocenenia si prevzali z rúk Eriky Jurinovej – predsedníčky ŽSK, Petra Webera – podpredsedu ŽSK, Ľuboša Berešíka – riaditeľa odboru školstva a športu ŽSK.

Ocenenie a slávnostnú atmosféru celého podujatia zažili aj dvaja žiaci našej školy:

kategória 1: mimoriadne študijné výsledky – Radoslav Madleňák, IV.BP,

kategória 5: duálne vzdelávanie – Mário Bucsanszký, III.AU.

Kto ich pozná osobne, ten si určite povie: „Áno, práve on si to zaslúži. Za jeho prístup k školským povinnostiam, k práci, za jeho charakterové vlastnosti.“

Radoslavovi a Máriovi ďakujeme a samozrejme, srdečne im blahoželáme.

A čo na to Radoslav Madleňák?

 „Toto ocenenie je pre mňa obrovským úspechom v študijnom živote. Aj napriek tomu, že sa zapájam do rôznych, či už školských, alebo mimoškolských aktivít, nečakal som, že by som mohol dostať takéto vzácne ocenenie práve ja.

Samozrejme, že sa snažím dosahovať čo najlepšie študijné výsledky. No za dôležité považujem aj to, ako najlepšie využiť nadobudnuté vedomosti a skúsenosti, ako priložiť ruku k dielu, aj keď sa jedná o mimoškolské aktivity, ktorým neraz treba venovať dostatok voľného času. Taktiež by som chcel povzbudiť všetkých žiakov, aby sa nebáli nových výziev, pretože práve každá nová výzva dokáže človeku priniesť nové skúsenosti. A či už to bude pre neho nejakým prínosom, alebo aj nie, môže si povedať, že to aspoň skúsil.“