Súdne pojednávanie na Okresnom súde v Žiline

Dňa 27.06.2022 sa žiaci z I. BP triedy zúčastnili pod vedením Mgr. Márie Sikorovej pojednávania na Okresnom súde v Žiline.

Obsahom pojednávania, ktorého sa žiaci zúčastnili v pozícii verejnosti, bolo týranie blízkej osoby. Pojednávanie otvorila sudkyňa JUDr. Silvia Hrnčiariková a okrem nej boli v súdnej sieni  prítomní aj: prokurátor, obhajca, obvinený, poškodená a splnomocnenkyňa obvinenej. Zúčastnené osoby boli poučené o svojich právach a povinnostiach a o správaní sa v súdnej sieni. Na záver pojednávania nám sudkyňa odpovedala aj na otázky, ktoré nás zaujímali. Prejednávaný prípad nás zaujal a dozvedeli sme sa nové informácie z oblasti práva.

Ďakujeme pracovníkom Okresného súdu v Žiline za možnosť zúčastniť sa na takomto pojednávaní a obohatiť si takouto cestou svoje vedomosti z právnej náuky.