Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 26.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili žiaci študijných odborov.

Študenti preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulovaných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka.

Všetci zúčastnení zvládli svoje úlohy veľmi dobre. Odborná komisia, ktorú tvorili Mgr. Paula Panáková, Mgr. Lucia Makúchová a Mgr. Ivan Palúch, bola vďaka ich výkonom spokojná.

Ocenenými v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku sú:

PoradieTrieda  Meno Počet bodov
1.IV.BM  Samuel Hoferica 64
2.III.AM  Viliam Herco 59
3.III.AP  Peter Tomo 58
4.II.BP  Linda Hantuchová 57
5.III.AM  Erik Vrábel   56

Víťazom srdečne blahoželáme a Samuelovi Hofericovi zo  IV.BM prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Ocenení žiaci si odniesli nielen pekné vecné ceny, ale aj bohaté skúsenosti. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v anglickom jazyku. V novom roku sa tešíme  na podobné súťaže.