Posledné zvonenie a rozlúčka maturantov

Opäť netradične, tak  ako minulý rok.  Prečo netradične?

Príčinou je pandémia, ktorá študentov obrala o vzrušujúcu atmosféru, keď búši srdce a   trasú sa kolená pred maturitnou komisiou za zeleným stolom.  Je to obrovská škoda, že to naši maturanti  nezažili a nebudú mať krásne spomienky. Spomienky, aké to bolo, keď si vytiahli otázku, zmobilizovali všetky svoje  sily a zabojovali o dobrý výsledok na “maturite.”

       Nedostali príležitosť obhájiť svoje vedomosti a zručnosti. Aj napriek tomu zmaturovali.  Je to nezvratné, všetko skončilo aritmetickým priemerom…  Úspešne skončili školu.

Nevadí, život ide ďalej.

      Život otvára svoju náruč. Pravdy, ktoré  sa  mladí ľudia naučili v škole, sny na skutky premenia.  Absolventi našej školy a nebolo ich málo, IV. AP, IV. BP, IV. BM, IV. AM, II. AN, rozbehnú sa do vysnívanej práce  a niektorí ešte nedajú  zbohom školským laviciam, budú sa ďalej vzdelávať  a veríme, že sa prídu pochváliť,  ako sa im v štúdiu darí.

    Zástupcovia maturitných tried sa v závere rozlúčky  poďakovali triednym profesorkám a profesorovi za to, že ich viedli a usmerňovali v štúdiu, formovali ich osobnosť, názory a schopnosť správne sa rozhodovať.

Poďakovanie patrí aj žiačke IV.BP Klaudii Vranovej, ktorá sa okrem vzdelávacej činnosti v uplynulých štyroch rokoch venovala aj práci v Žiackej školskej rade, za aktivity, nápady, ktoré počas celého obdobia prinášala do práce v oblasti mimoškolskej činnosti na našej škole.

      Absolventom našej školy prajeme do života šťastný štart, lebo všetci dobre vieme, že budúcnosť nie je žart 🙂