3D tlačiareň Prusa

Dňa 02.06.2021 sa žiaci z III.AP triedy zúčastnili  prezentácie, kde im Ing. Remetová a p. Remenec prezentovali činnosť 3D tlačiarne – Prusa i3 MK3S+. Tlačiareň pracuje na princípe roztavenia filamentu a jeho následným pretlačením cez trysku, čím vzniká model po vrstvách.

Tlačiareň bola zakúpená prostredníctvom grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia  pre účely skvalitnenia vzdelávania žiakov v predmete technická dokumentácia a grafické systémy.
3D tlačiareň sa bude využívať pre tlač navrhovaných alebo vypočítaných  strojových súčiastok,  kde si dané rozmery môžu žiaci odkontrolovať   pomocou meradiel.                                                      

Žiaci študijného odboru 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby, 3765 M technika a prevádzka dopravy, 2495 K autotronik a 2697 K mechanik elektrotechnik si môžu v praxi preveriť svoje technické vedomosti a  rozvíjať manuálne zručnosti.