Najusilovnejší študenti jazykov v Žilinskom kraji sú zo Žiliny

Žiaci III.AP triedy zo SOŠ dopravnej v Žiline zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.

Zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej jazykovej súťaže, z ktorej sa môžu prebojovať až do unikátneho česko-slovenského finále.

Súťaž prebieha na základných a stredných školách od začiatku novembra. Súťaží sa vo všetkých cudzích jazykoch a výhradne online. Kritériom hodnotenia je usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. Žiaci z III.AP v týchto dňoch bojujú o titul najusilovnejších študentov cudzích jazykov na Slovensku, ktorí sa vo finále stretnú s najlepšími z Českej republiky.

Druhý ročník súťaže Jesenný WocaBee šampionát organizuje na školách poskytovateľ inovatívnej aplikácie WocaBee na učenie cudzích slovíčok. Aplikáciu školy využívajú denne vo výučbe cudzích jazykov, pričom sa mimoriadne osvedčila najmä v období dištančného vzdelávania. Na jar tohto roku ju vyskúšalo až 300.000 žiakov a učiteľov u nás aj v zahraničí.

Žiaci sa v aplikácii učia hravou formou novú slovnú zásobu, za čo získavajú body, tzv. WocaPoints. Čím viac precvičujú, tým viac bodov získajú a viac sa naučia. Práve usilovnosť v učení je kritériom hodnotenia úspechu v Jesennom WocaBee šampionáte. Víťazí trieda, ktorá získa najvyšší priemerný počet WocaPoints na žiaka.

Jesenný WocaBee šampionát odštartoval 9. novembra okresnými kolami. Výhercovia z okresov postúpili o týždeň do krajských súťaží, a tí najlepší z každého kraja aktuálne bojujú o výhru v celoslovenskej súťaži. V Žilinskom kraji zvíťazili žiaci triedy III.AP zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline.

Pani učiteľka Mgr. Ivana Kubalová, ktorá vo víťaznej triede vyučuje anglický jazyk, hodnotí samotnú súťaž ako aj výsledky svojich žiakov nasledovne: „Na hodinách anglického jazyka spolu už druhý rok načierame do studnice slovnej zásoby, učíme sa nielen nové slovíčka, ale ich neustálym precvičovaním a cibrením rozvíjame komunikačné zručnosti. Som presvedčená, že táto súťaž bola pre nich inšpiráciou aj preto, že sa im podarilo uspieť v obidvoch kolách. Každý deň svojou neúnavnou snahou išli v ústrety takémuto skvelému výsledku. Som rada, že našu školu navštevujú žiaci, ktorí sa dobrovoľne podieľajú na šírení dobrého mena školy. Dúfam, že podobné úspechy budú pozitívnou motiváciou aj pre ďalších našich žiakov.“

Žiaci majú dobré šance na umiestnenie aj v celoslovenskej súťaži. V krajskom kole dosiahli priemerný denný počet až 3923 WocaPoints na žiaka. Pre lepšiu predstavu – každá správna odpoveď pri precvičovaní znamená zisk približne 2 WocaPoints. V celoslovenskom kole sa finalisti nové slovíčka učia ešte dôkladnejšie, keďže titul celoslovenského šampióna majú už na dosah.

Programátor Michal Ošvát, ktorý je autorom aplikácie WocaBee hovorí: „Som veľmi rád, že účasť aj zapojenie žiakov v druhom ročníku Jesenného WocaBee šampionátu prekročila naše očakávania. Celkovo sa súťaže v tomto roku zúčastnilo až 45.000 študentov cudzích jazykov zo Slovenska aj z Českej republiky. Víťazi okresných ako aj krajských kolách majú svoje prvenstvo skutočne zaslúžené. V tomto ročníku sme šampionát navyše obohatili o unikátne česko-slovenské finále, v ktorom sa stretnú víťazi celonárodných súťaží z oboch krajín. Verím, že naša súťaž Jesenný WocaBee šampionát je pre všetkých žiakov v tomto náročnom období vítanou motiváciou k učeniu.“

Celoslovenského víťaza Jesenného WocaBee šampionátu 2020 spoznáme koncom novembra, a víťaza česko-slovenského kola už začiatkom decembra. Prajeme žiakom z nášho kraja veľa úspechov v učení!

Zdroj: https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/najusilovnejsi-studenti-jazykov-zilinskom-kraji-su-zo-ziliny.html