Mikulášske prekvapenie v Bytči

                                                Mikuláš je dedko starý,
                                                vie on robiť veľké čary.
                                                Nadelí ti radosti,
                                                čižmu plnú sladkostí.

Sviatok sv. Mikuláša sa teší medzi deťmi veľkej obľube, preto 05.12.2019 žiaci II. BP III.BP s vyučujúcimi Mgr. A. Medviďovou a Mgr. A. Pikorovou navštívili Spojenú školu internátnu v Bytči.

Skôr, ako sa Mikuláš ukázal a rozdal darčeky, zahrali študentky II.BP divadielko O červenej čiapočke. Rozprávka sa deťom veľmi páčila, o čom svedčili ich žiarivé očká, veľký potlesk a spontánne reakcie.

Všetkých utíšil krásny zvoniví spev anjelika v podaní Rebeky Haluzovej. Keď dospievala, vyzvala deti, aby spoločne privolali očakávaného Mikuláša.

Jednotlivé triedy mu predniesli naučené básne i piesne, za ktoré boli odmenené sladkými balíčkami a hračkami.

Na záver sme si spoločne zaspievali známu vianočnú koledu Tichá noc, svätá noc, ktorou sme sa s deťmi rozlúčili a sľúbili sme im, že prídeme znova o rok.

Cestou späť sme zažili prekvapenie aj my. Zastavila nás špeciálna policajná hliadka s tromi malými pomocníkmi- Mikulášom, anjelikom a čertíkom. Boli zvedaví, ako sa vodiči správajú na ceste, aké skúsenosti majú za volantom, či dodržiavajú pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke. Po krátkom rozhovore sme dostali sladkú odmenu.

Všetkým, ktorí prispeli nádhernými hračkami, finančnými prostriedkami, pomocou pri organizácii aj samotným účinkujúcim v programe srdečne ďakujeme.

Úprimná detská radosť je najkrajšia 🙂

Mgr. Anna Medviďová

Mgr. Adriána Pikorová