Výchovno-vzdelávacia exkurzia na vojnovom cintoríne sovietskych vojakov na Bôriku

Dňa 13. 05. 2019 sa žiaci I.BP triedy zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie na vojnovom cintoríne sovietskych vojakov na Bôriku pod vedením pedagogického dozoru Ing. Magdalény Korčekovej.

Vojnový cintorín na Bôriku bol vytvorený 30. apríla 1946. Nachádza sa v tichej časti Žiliny a je obklopený zeleňou. Je na ňom pochovaných 1907 sovietskych vojakov, ktorí padli v bojoch pri prechode frontu v priestore od Liptovského Mikuláša po Žilinu v roku 1945. Na cintoríne je postavený ústredný pamätník, masové hroby a hroby dôstojníkov Červenej armády. Od roku 1981 je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.

Žiaci si zapálením sviečky a tichou spomienkou uctili pamiatku vojakov, ktorí padli pri oslobodení aj nášho mesta pred 74 rokmi. Mnohí toto pamätné miesto navštívili prvýkrát a až tu si uvedomili, aké ťažké museli byť boje pri oslobodzovaní našej vlasti.