FYZIKÁLNA SÚŤAŽ

Dňa 14. januára 2019 sa uskutočnil siedmy ročník školského kola fyzikálnej súťaže, ktorého sa zúčastnil  výber 18 žiakov z tried študijných odborov.

V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky. Vedomostná úroveň a preukázané vedomosti boli vyrovnané. Vypovedajú o záujme žiakov o poznatky z fyziky. Víťazi súťaže boli odmenení diplomami a vecnými cenami, ktoré im odovzdali ZRŠ – Ing. Juliana Duháčková  a organizátorka súťaže Mgr. Anna Medviďová.

 Tešíme sa na ďalší ročník súťaže. 

  1. miesto: Samuel Papaj III.AM               51b
  2. miesto: Lukáš Kmeť III.AM                  50b
  3. miesto: Maroš Belčík II.AM                 45b
  4. miesto: Ľuboš Jánošík III.BM              43b
  5. miesto: Dominik Šurina I.AP                41b