Maratón písania listov

Dňa 10.12.2018 sa v našej škole konala jedna z najväčších medzinárodných udalostí na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí – Maratón písania listov.

Táto akcia pod záštitou AMNESTY INTERNATIONAL  sa uskutočňuje každoročne v čase od 25. novembra do 21. decembra  (Medzinárodný deň ľudských práv) na celom svete, vrátane Slovenska.

Počas tohto maratónu študenti spolu ručne píšu listy vládnym úradníkom príslušných štátov a upozorňujú tak na porušovanie práv konkrétnych ľudí. Žiadajú o spravodlivé prešetrenie ich prípadu, prepustenie z väzenia a vyšetrenie ich vrážd. Priamo obetiam bezprávia je možné písať listy solidarity a vyjadriť im tak podporu.

Našej akcie sa zúčastnilo 73 študentov. Napísali sme 73 listov, 6 z nich putovalo priamo k vládnym predstaviteľom, ostatné doručí Amenesty International.

Amnesty International je medzinárodná mimovládna organizácia s cieľom presadzovať ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a iných medzinárodných štandardoch. Kampane Amnesty International sa sústreďujú najmä na prepustenie všetkých väzňov svedomia, zabezpečenie rýchleho a spravodlivého súdneho procesu pre politických väzňov, zákaz trestu smrti, mučenia a iného krutého zaobchádzania s väzňami, ukončenie politických vrážd a „zmiznutí“, potrestanie porušovateľov ľudských práv.

Podpísať list, alebo sa dozvedieť viac o ich aktivitách môžete   aj online na adrese:https://maraton.amnesty.sk/