Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem…

Školské dielne Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline 29.11.2018 boli miestom, kde sa stretli žiaci základných škôl, aby si „zmerali“  nielen svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti v rámci 9. ročníka okresného kola Technickej olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne túto akciu zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, školy a školské zariadenia, v rámci  žilinského okresu v spolupráci s Centrom voľného času Žilina a našou školou.

Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií:

  • Kategória A: žiaci a 9. ročníka ZŠ – súťaž dvojíc. Tejto kategórie sa zúčastnilo 17 družstiev (34 žiakov).
  • Kategória B: žiaci – 7. ročníka ZŠ – súťaž jednotlivcov. Tejto kategórie sa zúčastnilo 15 žiakov.

V prvej časti súťaže všetci žiaci absolvovali 30 minútový test, v ktorom si mohli overiť svoje teoretické vedomosti. Po ňom sa premiestnili do dielní, kde 90 minút prakticky prezentovali svoju šikovnosť, presnosť a estetické vnímanie pri tvorbe výsledného produktu.

Žiaci kategórie A podľa technického výkresu zhotovovali klepáč, pre žiakov kategórie B bolo pripravené tiež zaujímavé zadaniezhotovenie domčeka na kľúče.

 Všetkým víťazným a úspešným žiakom srdečne blahoželáme!