Stužková slávnosť IV. BM

V piatok 23. 11. 2018 krátko po 18:00 sa predstavili žiaci IV. BM na slávnostnom nástupe učiteľom, majstrom, rodičom, priateľkám či kamarátom. Po ich príhovore ma ošerpovali a na oplátku som rodičom v krátkosti priblížila, aké ratolesti mám v triede. Mohli si tak porovnať, či máme na ne rovnaký pohľad.

Po ostužkovaní všetkých žiakov zaznela študentská hymna a slávnostne sme si pripili nielen na tento úspešný večer. Prvý tanec patril tradične mamám, keďže v triede sú len chlapci. Aspoň touto formou sa im snažili preukázať úctu a poďakovať sa za všetko, čo pre nich dosiaľ urobili. Po večeri nasledoval program aj s tombolou, prerušovaný len tanečnými kolami. Polnočným nástupom a prísahou, že všetci úspešne zmaturujú sa skončila oficiálna časť stužkovej slávnosti.

Nasledovala už len voľná zábava do skorých ranných hodín. Celá stužková slávnosť sa niesla v duchu dobrej nálady. Ďakujem všetkým mojim žiakom a rodičom, ktorí sa pričinili o tieto nezabudnuteľné zážitky, ale aj všetkým, ktorí sa jej zúčastnili a prispeli dobrou náladou.

Veľa šťastia  a chuti do učenia vám želá vaša triedna učiteľka.