Šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“

Dňa 16. 11. 2018 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline uskutočnil šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“. Tento ročník bol po prvýkrát pripravený v spolupráci s Občianskym združením Prekonať bariéru – škola pre Európu, s KR PZ Žilina a s Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorá samotný workshop finančne podporila.

V úvode všetkých účastníkov workshopu privítala riaditeľka školy, Ing. Mária Vítová, PhD.  Pozvanie na workshop prijalo 20 trojčlenných družstiev zo základných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v oblasti dopravy zameranej na automobilový priemysel.

Aktivity sa zúčastnilo 60 súťažiacich z týchto základných škôl (ZŠ Karpatská, ZŠ a MŠ Terchová, ZŠ s MŠ Divina, ZŠ Lietavská Lúčka, ZŠ – Námestie mladosti 1, Žilina,  ZŠ Martinská, Žilina,  ZŠ – Staškov,  ZŠ Rajecké Teplice,  ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Horelica – Čadca, ZŠ a MŠ Varín, ZŠ s MŠ Višňové, ZŠ s MŠ Rosina, ZŠ Rajec, ZŠ Nesluša, ZŠ s MŠ Žilina – Závodie, CZŠ a MŠ Dobrého pastiera, Žilina, ZŠ Lietava, ZŠ s MŠ – Hôrky, ZŠ – Jarná, Žilina),  20 učiteľov z pozvaných škôl, 14 pedagogických zamestnancov a 20 študentov  z našej školy, spolu 114  účastníkov.

Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na dvanástich stanovištiach:

 1. Bezpečnosť nadovšetko– prednáška a test o materiáloch využívaných v automobilovom priemysle, ukážka videí z dopravných nehôd.
 2. Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri – osobnom motorovom vozidle.
 3. Hydrogénové autíčko – súťaž v ovládaní hydrogénového vozidla.
 4. Skrutkové spoje – montáž a demontáž skrutkových spojov.
 5. Prevodovka– montáž, demontáž obalu prevodovky.
 6. „Pneumatiky“– demontáž, slalom a montáž pneumatiky.
 7. „Jazda autom“ – simulácia reálnej jazdy v aute zo školskej autoškoly.
 8. Lakovňa a výroba medaile– výroba medailí z umelohmotného materiálu, ktoré si dotvorili prostredníctvom airbrush pištolí.
 9. Elektronika– zapojenie „bzučiaka“ s veľkým tónovým rozsahom.
 10. Voltík – zapájanie reálneho elektrického obvodu so svetelnou signalizáciou pomocou elektronickej stavebnice.
 11. Prvá pomoc – zásady úspešnej prvej pomoci.
 12. Autoškola–riešenie križovatiek s využitím vedomostí z autoškoly v bežnej praxi.

Žiaci základných škôl súťažili vo vybraných disciplínach: Bezpečnosť nadovšetko, Skrutkové spoje, Prevodovka, Pneumatiky, Elektrické obvody a Voltík.

Celá aktivita prebiehala podľa vopred naplánovaného časového harmonogramu, tímy sa striedali a s húževnatosťou vykonávali jednotlivé činnosti. Niektoré boli jednoduché, ľahké, zábavné, iné boli zasa náročné, no všetky aktivity žiaci zvládli a úspešne absolvovali.

Najúspešnejšie základné školy:

 1. miesto ZŠ Nesluša
 2. miesto ZŠ Lietavská Lúčka
 3. miesto ZŠ s MŠ Závodie

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník. Naše spoločné poďakovanie patrí aj všetkým realizátorom a tvorcom samotnej akcie.

Prílohy:

Fotogaléria    https://www.rajce.net/a15667409

Vyhodnotenie 2018