Imatrikulácie žiakov prvých ročníkov a divadelné predstavenie

Žiaci prvých ročníkov sa opäť v tomto školskom roku stretli na imatrikuláciách. Pripravili a zorganizovali ich žiaci III. AP – APE a ŽŠR v telocvični našej školy.

Moderátorka Adriána Pagáčová si po úvodnom privítaní náhodne vybrala niekoľko prvákov, s ktorými viedla rozhovor. Žiaci svojimi odpoveďami opísali svoje doterajšie skúsenosti zo školy. Potom nasledovalo čítanie desatora pre prvákov a sľub, že  všetky jeho body  budú dodržiavať. Aby to nebolo také jednoduché, boli zavolaní aj triedni učitelia, ktorí tiež čítali sľub a podpisovali prísahu.

Po oficiálnej časti nasledovala časť zábavnejšia, plnenie rôznych úloh. Čas ubehol ako voda, ani sa nám nechcelo akciu skončiť. Každý prvák či prváčka dostali na pamiatku listinu a darček.

Následne sme sa presunuli do Domu odborov v Žiline, kde už čakali ostatní žiaci školy. Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia „Chutilo Vám, páni?“ Počas tejto pohybovej komédie z podivného sveta reštaurácií a čašníkov zahral jediný herec viac ako 20 rôznych charakterov.

Všetci sme sa schuti zasmiali, príjemne pobavili a odchádzali  plní dojmov.