Výzva: Obstaranie zariadenia do šk. kuchyne

Výzva na predkladanie ponúk č. 3/2018 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druh zákazky: Zákazka na nákup tovaru /služieb.
Názov zákazky: Zariadenie do školskej kuchyne.

Predmetom obstarávania je:

  • Konvektomat s príslušenstvom – viď. Príloha č. 1
  • Miešací stroj s príslušenstvom – viď. Príloha č.1

Prílohy: