ŽUPNÁ KALOKAGATIA

Pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej organizoval dňa 8.6.2018 odbor školstva a športu v spolupráci so Spojenou školou, Rosinská cesta regionálne kolo XII. ročníka športovo-vedomostnej súťaže pod názvom „Župná kalokagatia 2018“, ktorej poslaním bolo spojiť krásu tela i ducha.

Rovnako mali žiaci možnosť využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, dopravy, geografie, ekonomiky, športu, histórie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, turistiky v prepojení s fyzickou námahou a streľbou zo vzduchovky. Súťaže sa zúčastnilo 11 stredných škôl, medzi ktorými bola aj naša škola. Podmienkou bolo zostaviť päťčlenné zmiešané družstvo. Našu školu reprezentovali: Hvorečná Ema (I.BP), Krenželová Sára (I.BP), Kaduch Marek (III.BP), Procházka Adrián (III.AP) a Hanuš Vladimír (III.BM). Preteky pozostávali v behu na 3 km v teréne, so 6 kontrolnými stanovišťami, kde žiaci museli okrem spomínaných teoretických vedomostí preukázať aj praktické zručnosti, ktoré sa pre naše družstvo stali osudné a nevydarená streľba zo vzduchovky, ktorá nás pripravila o najviac trestných sekúnd a zároveň  posunula na celkové 8. miesto. Víťazným a zároveň postupujúcim do krajského kola sa stalo družstvo bilingválneho gymnázia.

Víťazovi gratulujeme a našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.