Osobnosti a udalosti českých a slovenských dejín – súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPointe

Poznáte osobnosti a udalosti českých a slovenských dejín? Viete, kto bol T.G. Masaryk,  M. R. Štefánik, P. Banič? Aký význam mal vznik ČSR v roku 1918? Martinská deklarácia?

Odpovede na tieto a podobné otázky spracovalo 15 študentov formou prezentácií v PowerPointe, keď sa zapojili do projektu Medzník  slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918. Súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPointe sa konala 5.6.2018 a  bola zameraná na históriu a súčasnosť českého a slovenského národa. Študenti si vybrali a zaujímavo spracovali rozličné témy a v príjemnej pracovnej atmosfére ich prezentovali pred odbornou komisiou. Svojím vystúpením prezentovali fakty, svoje názory a zároveň praktické zručnosti s informačnými technológiami.

Všetci súťažiaci svoju úlohu zvládli na výbornú, originálne a pútavo obhajovali svoje práce.

 

Hodnotiaca komisia, Mgr. O. Černeková a Mgr. Z. Majchráková, posudzovali prezentované práce podľa týchto kritérií:

-spracovanie témy (obsah a originalita)

– grafická spracovanie(dizajn)

– vlastná obhajoba práce ( prednes)

Umiestnenie žiakov:

  1. miesto – Helena Bušková (T. G. Masaryk)
  2. miesto –  Vanesa Marčišová (M. R. Štefánik)
  3.  miesto – Adriána Pagáčová (J. A. Komenský)

Prezentácie budú uverejnené na stránkach školy ako študijný materiál pre žiakov.