IT čajovňa – Informatika na zemi, vo vesmíre a v roboautách

18. mája 2018 sa žiaci z triedy III. BM po prehliadke areálu ŽU zúčastnili zaujímavého podujatia IT čajovňa na Fakulte riadenia a informatiky ŽU. Išlo o prednášku  bývalého absolventa Ing. Martina Handla  – technického riaditeľa spoločnosti ARTIN a Ing. Jána Najvárka z CEO spoločnosti ARTIN.
Z prednášky bol zverejnený  aj live stream/živý prenos na adrese http://www.fri.uniza.sk/artin.

Žiaci sa tak dozvedeli, akým spôsobom sa absolvent FRI ŽU dostal od informatiky k vývoju pre robotické rameno v Kanade, používané v  International Space Station, až k vývoju robotických vozidiel v Čechách a na Slovensku. Spoločne sme prešli históriou od malých vozidiel, ktoré súťažili a víťazili v súťaži Robotour až po full-size vozidlo Hyundai i30 upravené na autonómne riadenie. Videli sme simuláciu riadenia v GTA, kde programátori ladia algoritmy a prebrali sme posledný vývoj self-drivingu vo svete.

Dozvedeli sme sa, kam sa Roboauto tím za posledných 10 rokov vývoja dostal, a čo plánuje v najbližšej budúcnosti, ako aj to, aké sú druhy autonómnych vozidiel, ich výhody, a čo všetko by sa zmenilo ich používaním.

Na záver mali účastníci možnosť zapojiť sa do diskusie.