Odborná exkurzia – Schaeffler Slovensko

Dňa 11. apríla 2018 sa žiaci z tried  II.AP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy a IV.BP študijného odboru technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie v podniku Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.

Obe skupiny žiakov sa najskôr zúčastnili na prezentácii o výrobnom programe podniku, kde sa predbežne oboznámili s produktami, ktoré sa v podniku vyrábajú. Taktiež získali informácie o výrobných úsekoch,  kde sa  vyrábajú guľkové ložiská a ložiskové komponenty.

Po úvodných pokynoch si žiaci prevzali načúvacie zariadenia a rozdelili sa na dve skupiny. Žiaci  II.AP sa presunuli do priestorov logistiky a  IV.BP do výrobného procesu.

Exkurzia štvrtákov začala na pracoviskách, kde mali možnosť vidieť mäkké spôsoby opracovania výkovkov ložiskových krúžkov. Pri presúvaní medzi jednotlivými výrobnými operáciami sa stretávali s meracími ostrovčekmi, kde sa vykonávali priebežné kontroly ložiskových krúžkov i valivých teliesok. Ďalej pokračovali k tepelnému spracovaniu ložiskových krúžkov kalením. Oboznámili sa so spôsobmi montáže, automatickej i ručnej,  a taktiež navštívili pracovisko mikroskopie, kde sa zisťovali príčiny poškodenia ložísk.

Druháci sa vybrali cestou logistického zabezpečenia výrobného procesu. Mali možnosť vidieť využitie technológie Kanban pri zásobovaní výrobnej linky, prípravu materiálu v skladových priestoroch pre jednotlivé cykly zásobovania, prípravu obalov na balenie hotových výrobkov a nakladanie s odpadom vzniknutým pri týchto činnostiach. Nazreli aj do logistického skladu, kde „stretli“ automatický vláčik pracujúci na princípe magnetických pásoch, ktorý svoju prácu spríjemňoval aj hudbou z rádia.

Obohatení o množstvo nových informácií z oblasti logistiky i výroby guľkových ložísk a ložiskových komponetkov sme opustili výrobný podnik.