Mladý Slovák 2018 – školské kolo vedomostnej súťaže

Petra Tonkovičová a Alžbeta Vicenová  postupujú do krajského kola súťaže Mladý Slovák, ktoré sa uskutoční  v kongresovej sále Úradu ŽSK.

Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 18. apríla 2018 a zúčastnilo sa ho 18 žiakov z  2. a 3. ročníkov. Vedomostná súťaž prispela k formovaniu slovenského patriotizmu a vlastenectva. Súťažiaci preukázali vedomosti a záujem o tradície, kultúru a históriu slovenského národa.

Poznáte odpoveď na otázku?

Nevediac o vyhlásení Česko-Slovenskej republiky 28. 10. 1918 v Prahe, sa politickí predstavitelia Slovákov prihlásili k československému štátu, ustanovili Slovenskú národnú radu a 30. 10. 1918 prijali dokument Deklarácia slovenského národa v

a) Liptovskom Svätom Mikuláši

b) Turčianskom Svätom Martine

c) Žiline

d) Dolnom Kubíne

Správna odpoveď: b

Túto a podobné otázky riešili naši súťažiaci.

Na základe výsledkov získaných v písomnom vedomostnom teste je poradie nasledovné:

  • miesto– Petra Tonkovičová ( III. AP )
  • miesto– Alžbeta Vicenová( II. BP )
  • miesto– Patrik Martinec( III. BM )