Krajské kolo vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2018

Petra Tonkovičová z III. AP a Alžbeta Vicenová z II.BP reprezentovali našu školu 24.4.2018 v krajskom kole vedomostnej súťaže Mladý Slovák. V kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja súťažili žiaci  2. a 3. ročníkov stredných škôl, ktorí absolvovali písomný vedomostný test, zameraný na tradície, kultúru a históriu slovenského národa. V silnej konkurencii dôstojne reprezentovali našu školu.