Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V pondelok 22. marca 2018  sa konala v Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina okresná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do okresného kola postúpili 2 práce zo súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /1 práca/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/.

Práce sa v okresnom  kole SOČ umiestnili v nasledovnom poradí:

Odbor: 01- Problematika voľného času

  1. miesto: Juraj Kolenčiak, Peter Fulmek, Jakub Cep, III.AU

Zo starého nové – práca postupuje do krajského kola

Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. miesto: Juraj Komolík, Tomáš Obšívan, III.AM

Návrh regulovateľného napájacieho zdroja – práca nepostupuje do krajského kola.

Všetkým riešiteľom želáme veľa úspechov a autorom, ktorých práce postupujú do krajskej prehliadky SOČ prajeme veľa šťastia  pri prezentácii a obhajobe svojej práce.

Krajské kolo SOČ sa uskutoční  5. apríla 2018 v Spojenej škole, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto.