Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Dňa 26. marca 2018 sa žiaci z tried II.AM, II.BM, II.AP a I.AP spolu s Mgr. Annou Medviďovou a Ing. Romanom Pšaneckým zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom.

Tematický celok Vesmír vo fyzike je pre žiakov vždy pútavý a zaujímavý, preto je medzi žiakmi veľmi obľúbená  návšteva planetária.

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je šírenie osvety v oblasti astronómie a príbuzných vied. My sme mali možnosť vidieť ukážky astronomických úkazov na umelej oblohe planetária.

Program Universum oboznámil žiakov s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po slnečnú sústavu, počnúc veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét. Poskytol tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstavil najznámejšie súhvezdia v jednotlivých ročných obdobiach a vysvetlil povahu niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia.

Tiež sme sa zúčastnili zaujímavej odbornej demonštračnej prednášky a odborného opisu niektorých typov ďalekohľadov na pozorovanie Slnka a oblohy.

Naše „túlanie sa po vesmíre“ prinieslo pekné zážitky všetkým účastníkom exkurzie.