Školská súťaž 3D tlač

13.02.2018 sa v našej škole uskutočnil 1. ročník  súťaže 3D tlač. Súťaž vyhlásilo Centrum vedecko – technických informácií SR v  zmysle Smernice Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 23/2017 o súťažiach. Slovenskej republiky   Súťaže sa zúčastnili  štyria žiaci z IV. B triedy.

3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí, a to hlavne na základe použitej technológie. Priemyselné tlačiarne sa používajú na vytváranie prototypov alebo malých sérií výrobkov, v medicíne sú to rôzne typy protéz a implantátov alebo domáce hobby tlačiarne na výrobu plastových predmetov, učebných pomôcok pre nevidiacich žiakov. Súťaž bola určená pre žiakov stredných škôl, ktoré majú k dispozícii 3D tlačiarne. V rámci súťaže  žiaci za pomoci fyzického modelu, alebo technického výkresu modelovali 3D objekt a následne ho vytlačili na 3D tlačiarni. Súťaž je viackolová (regionálne, celoštátne kolo).

Odborná hodnotiaca komisia školského kola pozostávala s Ing. Dubovickej a Ing. Chajdákovej. Víťazná práca bola odoslaná celoštátnej hodnotiacej komisii pomocou online formulára.  Najväčší počet bodov dosiahol Andrej Führich – 52b.

Žiaci Peter Klein (50), Marek Ďuriš (48), Radovan Patrnčiak (47) dosiahli menší počet bodov, a preto ich práce do celoslovenského výberu nepostupujú.  Do celoštátnej súťaže môže postúpiť jeden žiak z každého kraja.

Hlavným cieľom súťažnej práce bolo vytvoriť trojrozmerný model račne,  ktorý bude slúžiť na

nasadenie nástrčných kľúčov.  Model  po vytlačení na 3D tlačiarni bude plne funkčný.

Súťažná práca pozostávala z troch úloh:

Časť 1 – Vytvorenie 3D modelu

Račňa

Model račne mal predpísané 3 rozmery, a to dĺžku modelu 177mm, šírku 36mm a vnútorné

drážkovanie ISO 4156 24x1x23. Ostatné rozmery boli voliteľné.

Hrot

Model hrotu nemal  predpísané  rozmery,  ale  bolo  nutné,  aby  výsledný  model  vyhovoval

rozmerom  ostatných  modelov.  Na  vnútornej  strane  (tá,  ktorá  sa  vsunie  do  račne)  sa nachádzali dva výrezy a to:

  • výrez na ozubený kameň,
  • výrez na kolík, ktorý sa nachádza na veku.

Na vonkajšej strane sa nachádzal adaptér na nástrčné kľúče 1/4 in.

Stredom modelu bola diera pre skrutku ST4,2×10 (môže byť aj dlhšia).

Veko

Model veka nemal predpísané rozmery. Podobne ako pri hrote je nutné, aby výsledný model vyhovoval  rozmerom  ostatných  modelov.  Cez  veko  prechádzala  skrutka ST 4,2×10.

Veko sa muselo otáčať nezávisle na hrote!

Ozubený kameň

Model ozubeného kameňa nemal predpísané rozmery, musel ale lícovať s hrotom (výrez na ozubený kameň) a zuby na modeli museli pasovať do drážkovania ISO 4156 24x1x23.

Poznámka: Pružinka potrebuje svoj priestor, môžete predpokladať, že jej hrúbka bude 0,4 mm

 Optimalizácia modelu na tlač

bolo nutné vhodne natočiť model, aby sa optimalizovalo:

  • uchytenie k podložke,
  • čas tlače,
  • pevnosť modelu,
  • skrutka sa bude do modelu hrotu skrutkovať – vhodne zvoliť veľkosť závitu.

Špecifikácia 3D tlačiarne:

  • výtlačná tryska má priemer 0.4mm,
  • pracovná plocha je 200mm x 200mm x 150mm,
  • povolený uhol previsu modelu je 60°. Pri nižšom uhle dochádza k deformácii tlače,
  • maximálna dĺžka mostu bez výraznejších deformácií je 20mm.

Časť 2 Príprava modelu na tlač

Výsledný model, modely sme exportovali do formátu STL. Je to formát, ktorý dokáže spracovať väčšina programov, ktoré ho následne dokážu narezať na vrstvy a vygenerovať cesty pre hlavicu 3D tlačiarne.

Časť 3 Prezentácia vlastných modelov -portfólio

Súťaž 3D tlač je súčasťou Národného projektu IT Akadémia www.itakademia.sk