Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Helena Bušková z III.BP triedy postúpila do krajského kola OSJL, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia, Varšavská cesta 1, Žilina. V silnej konkurencii žiakov z  gymnázií a odborných škôl Žilinského kraja úspešne reprezentovala našu školu, riešila úlohy, v ktorých preukázala vedomosti zo slovenského jazyka.

V prvej časti súťaže, písomnej, vypracovala odpovede na 25 testových otázok a tvorila text na zadanú tému. Druhá časť, ústna, bola zameraná na tvorbu rečníckeho prejavu a jeho prednes.

Cieľom tejto súťaže je prehlbovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem o samostatnú tvorivú činnosť, o slovenskú  literatúru.