„Záleží nám na tom, aby každé dieťa malo nádej.“

Nádej na lepšie detstvo a budúcnosť, aby bolo milované, chránené, zdravé a vzdelávané. A to o to viac, ako sa blíži obdobie Vianoc.

                                                                                   UNICEF 2017

Študenti, dobrovoľníci,  z našej školy sa zapojili dňa  13. 12. 2017 do finančnej zbierky  predajom vianočných pohľadníc v uliciach mesta Žilina. Spoločne sa im podarilo vyzbierať 102,92 €. Práca v teréne nebola vôbec jednoduchá. Počasie bolo sychravé a rovnako sychravé boli aj reakcie niektorých spoluobčanov. Ale aj napriek tejto skúsenosti naši dobrovoľníci  našli spôsob ako prispieť kvapkou v mori k dobrej a humanitárnej pomoci deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy – akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán.

Naše ďakujem patrí členom študentskej spoločnosti Business Insiders, JA: Barbare Baloghovej, Kristiánovi Mešinovi, Dávidovi Brezinovi, Patrikovi Gamovi, Andrejovi Prochádzkovi a Matejovi Matonkovi, ktorí aj napriek nepriaznivej nálade medzi ľuďmi vyzbierali horeuvedenú sumu. Naše ďakujem patrí aj p. Zlatoňovi Babikovi, ktorý finančný výťažok odniesol do Všeobecnej úverovej banky.

Najväčší obnos peňazí vyzbierala dvojica: Barbara Baloghová a Adrián Procházka za asistencie Dávida Brezinu- sumu 34,75 €.

Naše ďakujem patrí aj učiteľom a študentom, ktorí prispeli do zbierky na pôde našej školy.