Technická olympiáda 2017

Dňa 30. 11. 2017sa v priestoroch školských dielní Dopravnej akadémie v Žiline konal 8. ročník okresného kola Technickej olympiády, ktorý bol určený pre žiakov základných škôl žilinského okresu. Svoje vedomosti a praktické zručnosti si navzájom „zmeralo“ 48 žiakov z 18 škôl.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách:

  • Kategória Apre žiakov 8. a 9. ročníka – súťaž dvojíc. Tejto kategórie sa zúčastnilo 17 družstiev (34 žiakov).
  • Kategória B pre žiakov 5. – 7. ročníka – súťaž jednotlivcov. Tejto kategórie sa zúčastnilo 14 žiakov.

V prvej časti súťaže všetci žiaci absolvovali 30 minútový test, v ktorom si mohli overiť svoje teoretické vedomosti. Po ňom sa premiestnili do dielní, kde 90 minút prakticky prezentovali svoju šikovnosť, presnosť a estetické vnímanie pri tvorbe výsledného produktu. Žiaci kategórie A podľa technického výkresu zhotovovali kŕmidlo pre vtáky, pre žiakov kategórie B bolo pripravené tiež zaujímavé zadaniezhotovenie drevenej poličky na stenu.

Všetkým víťazným a úspešným žiakom srdečne blahoželáme!

Kópia – vysledkova_listina_2017_18_1OK