EXPERT GENIALITY SHOW 2017 – celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ

30. novembra 2017 sa 15 žiakov našej školy z 1.-4. ročníka zapojilo do celoslovenskej súťaže Expert geniality show.

Slovenská ľudová architektúra pozná pojem pitvor. Čo sa skrýva pod týmto označením? Ktorý slovenský grafik žil, učil a pracoval v Mexiku, zomrel v USA a svojou tvorbou očaril aj Pabla Picassa? Žiaci hľadali odpovede na tieto a podobné testové otázky. Súťažiaci si mohli zvoliť dve z piatich súťažných tém:

– Dejiny, udalosti, umenie

– Svetobežník

– Mozgolamy

– Do you speak English ?

– Góly, body, sekundy

Výsledky súťaže budú zverejnené v januári 2018. Študenti súťažili o vecné ceny, diplomy.