Seminár v Krajskej knižnici v Žiline o spisovateľovi Jánovi Lenčovi

Dňa 08.11.2017 sme sa zúčastnili s vybranými žiakmi z tretieho a štvrtého ročníka odborného seminára z Cyklu  osobnosti Žiliny o významnom žilinskom spisovateľovi Jánovi Lenčovi.

Päť rokov od úmrtia  si na spisovatelia zaspomínali Igor Válek, publicista a spisovateľ, tajomník Žilinskej krajskej odbočky SSS, Peter Mišák, publicista a spisovateľ, podpredseda SSS, Milan Kolesík, FF UKF v Nitre, recenzent a literárny historik, Michal Hvorecký, vydavateľ a spisovateľ, člen výboru Žilinskej odbočky SSS a spisovateľov vnuk Goran Lenčo, ktorý je knihovníkom a začínajúcim autorom.

Študenti sa dozvedeli  veľa zaujímavostí o spisovateľovi, jeho filozofii, živote a tvorbe. Mnohé nové poznatky využijú pri maturitnej skúške.