Prváci v Krajskej knižnici v Žiline

Dňa 09.11.2017 žiaci I.AM triedy  navštívili Krajskú knižnicu v Žiline.

Žiaci si pozreli filmové pásmo o Žiline, besedovali s lektorkami o knihách a ich vzťahu k nim. Lektorky ich previedli všetkými oddeleniami, podrobne vysvetlili funkcie a dôležitosť knižníc. Zaujímavé boli knihy pre nevidomých, ale aj on-line katalógy kníh.

Na prízemí knižnice boli študenti informovaní o vypožičiavaní kníh, čitateľskom preukaze. Niektorí z nich prejavili záujem o registráciu a využili možnosť stať sa členom  knižnice.

Exkurzie s témou Informačná príprava sa zúčastnia ešte žiaci I.AP a I.BP.