Piaty ročník súťaže „Zručnosti pre úspech“

Dňa 15. 11. 2017 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil piaty ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Účastníkov přivítala v priestoroch školských dielní riaditeľka Dopravnej akadémie v Žiline Ing. Mária Vítová, PhD. Aj v tomto roku sme pozvali na súťaž základné školy z rôznych regiónov Žilinského kraja. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v trojčlenných družstvách v sprievode svojho pedagóga. Študeni našej školy robili tútorov súťažiacim tímom.

Aktivity sa zúčastnilo 48 súťažiacich z týchto základných škôl (ZŠ Karpatská, ZŠ Turie, ZŠ a MŠ Terchová, ZŠ Suľkov – KNM, ZŠ s MŠ Divina, ZŠ Lietavská Lúčka, ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto, ZŠ – Námestie mladosti 1, Žilina,  ZŠ Martinská, Žilina,  Spojená škola Belá, ZŠ Rajecké Teplice,  ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Horelica – Čadca, ZŠ a MŠ Varín, ZŠ s MŠ Višňové, ZŠ s MŠ Rosina), 30 pedagogických zamestnancov, 20 študentov z dopravnej akadémie z II.AM triedy, spolu 98 účastníkov.

Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na dvanástich stanovištiach:

 1. Bezpečnosť nadovšetko– prednáška a test o materiáloch využívaných v automobilovom priemysle.
 2. Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri – osobnom motorovom vozidle.
 3. Hydrogénové autíčko – súťaž v ovládaní hydrogénového vozidla.
 4. Skrutkové spoje, rezanie– na tomto pracovisku sa popasovali s ručnou pílkou, s montážou a demontážou skrutkových spojov.
 5. Prevodovka– montáž, demontáž obalu prevodovky.
 6. „Michelin“– demontáž, slalom a montáž pneumatiky.
 7. Veselý karosár – práca s plechom.
 8. Lakovňa a výroba medaile– výroba medailí z umelohmotného materiálu , ktoré si prostredníctvom airbrush pištolí dotvorili.
 9. Veselá elektronika – zapojenie „bzučiaka so svetelnou signalizáciou“.
 10. Zábavná elektrotechnika – zapájanie reálneho elektrického obvodu pomocou elektronickej stavebnice.
 11. Simulátor elektrických obvodov– virtuálny simulátor zapojenia elektrického obvodu.
 12. Autoškola – informácie o možnosti využitia autoškoly v bežnej praxi.

Celá aktivita prebiehala podľa vopred naplánovaného časového harmonogramu, tímy sa striedali a s húževnatosťou vykonávali jednotlivé činnosti. Niektoré boli jednoduché, ľahké, zábavné, iné boli zasa náročné, zložité. No všetky aktivity žiaci zvládli a úspešne absolvovali.

Najúspešnejšie základné školy:

 1. miesto ZŠ s MŠ Rosina
 2. miesto ZŠ – Námestie mladosti 1, Žilina
 3. miesto ZŠ – Čadca-Horelica

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník. Naše spoločné poďakovanie patrí aj všetkým realizátorom a tvorcom samotnej akcie.

Prílohy:

Fotogaléria: http://www.rajce.net/a14687645

Výsledková listina Kópia – dodielni1