iBobor 2016/2017 (Juniori a Seniori)

Dňa 6. a 7. 11. 2017 sa uskutočnilo online celoštátne kolo medzinárodnej informatickej  súťaže iBOBOR 2017. Organizátorom súťaže je Katedra základov a vyučovania informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.6. novembra 2017 súťažila žiaci v kategórii „JUNIOR“ (  1. a 2. ročník) a 7. novembra 2016 súťažili v  kategórii „SENIOR“ ( 3. a 4. ročník a nadstavbové štúdium). Súťaž sa uskutočnila v počítačových učebniach A 110 a A111. Pedagogický dozor a koordinátori boli: Ing. Monika Švekušová a Ing. Zdenka Dubovická.

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.

V školskom roku 2017/2018 sa na Slovensku súťaže sa zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl.

V kategórii Seniori súťažilo 4 716 súťažiacich.  Plný počet bodov dosiahli 40, úspešných riešiteľov je 1 381 (29,3%). Priemer získaných bodov je 40,81 (z 80); medián je 41,025.

V kategórii Juniori súťažilo 7 775 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 2, úspešných riešiteľov je 738 (9,5%). Priemer získaných bodov je 33,59 (z 80); medián je 33,37.

V rámci našej školy sa do súťaže zapojilo 48 Juniorov a 61 Seniorov. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili, ak získali aspoň 50 bodov. Výsledkom je 1 úspešná riešiteľka v kategórii Senior: Petra Tonkovičová, 3. AP s výsledkom 56,01 bodov.

Srdečne blahoželáme!

 

Výsledky našej školy v školskom roku 2017-2018