Aj takto zaujímavo sa dá prežiť jeden obyčajný víkend, čo myslíte? Startup Weekend Žilina

Počas víkendu, od 27.10. 2017 do  29.10. 2017,  sa Banka  Žilina  stala miestom  celosvetového podujatia Startup Weekend,  ktorého sa zúčastnili  aj dvaja žiaci z našej školy, Lukáš Višváder z  II.AP a Timotej Pustaj z  II.BP.

Cieľom tejto akcie je podporiť mladých ľudí v presadzovaní svojich projektov a hľadaní nádejných sponzorov.

Na začiatku sa prezentovalo 16 účastníkov, ktorí hľadali do tímu ľudí na zrealizovanie ich vlastných  projektov.

Naši študenti si  vybrali projekt Unbreakable, ktorý bol vedený Klaudiou – bývalou majsterkou Slovenska v tenise. Tento Startup má slúžiť ako podpora pre športovcov, ktorí museli nečakane ukončiť svoju kariéru. U takýchto ľudí sa často prejavuje depresia, syndróm vyhorenia a myšlienky na samovraždu.

Štvorčlenný tím navrhol, aby sa týmto ľudom pomáhalo v troch oblastiach:

  • mentorovanie a odborná pomoc
  • eventy
  • zapojenie do veľkej komunity

Na začiatku je potrebné  zmeniť  mindset u týchto ľudí,  tzn. športovec si musí uvedomiť, že prestal byť športovcom a naučiť sa  novým zručnostiam najmä po ekonomickej a finančnej stránke.

Tím pracoval na projekte 30 hodín spolu s mentorom. Počítali počiatočné náklady, vytvárali bussines model Canvas a nezabudli ani na marketing spoločnosti. Dokonca si vytvorili aj svoj  funkčný web. Na konci víkendu sa konala finálna prezentácia projektov. Každý jeden posudzoval významný člen 5-člennej poroty.

Projekt  našich študentov sa umiestnil na 2. mieste a dostal pochvalu za výbornú prezentáciu, ktorá ako jediná prebiehala v angličtine, za dobre vypracovaný bussines plán a ocenená bola aj kreativita. Boli odmenení hodnotnými cenami od sponzorov projektu.

Aj touto cestou patrí poďakovanie organizátorom za super zvládnutú akciu, odbornú, ale aj priateľskú atmosféru.

Osobné poďakovanie patrí aj mentorovi Milanovi Steskalovi, ktorý  radil  našim študentom a celému kolektívu v každej oblasti. Rovnako poďakovanie patrí aj Teamleaderke Klaudii a Idea Makerke Almíre, ktoré sa ani napriek veľkej únave nevzdali a dotiahli projekt do úspešného konca.

Autor: Timotej Pustaj

Odkaz na prezentáciu : https://www.youtube.com/watch?v=_JRKH6fcgXQ  1:39:50

Odkaz na vyhodnotenie : https://www.youtube.com/watch?v=3DtQpde5UXU 24:29